k ٥.٦
٠

انتخاب/ در مورد استیضاح ترامپ، تحقیقات رو به اطمینان است، اعضای کمیسیون قضایی به زودی نتیجه تحقیقات را بررسی خواهند کرد، جمهوری خواهان مدعی شده اند دموکراتها هرگز نتوانستند اتهام رشوه یا سواستفاده ترامپ را ثابت کنند.

اولین محاکمه استیصاح در سال ۱۸۶۸ برای جانسون بود. دلیل استیضاحش اخراج وزیر جنگ بود؛ کنگره قانونی تصویب کرده بود که رییس جمهور نتواند مسئولان کابینه را اخراج کند. او در مجلس نمایندگان استیضاح شد اما درسنا با اختلاف یک رای ابقا شد.
نفر بعد نیکسون بود، زمانی که کنگره آماده استیصاح می‌شد او استعفا کرد، استیضاح نیکسون به دلیل جلوگیری از عدالت و سواستفاده از قدرت بود.
مورد بعدی استیضاح کلینتون بود. که بعد از یک تحقیق ۴ ساله آغاز شد. با بررسی جرائم مالی آغاز شد و نهایتا به گزارش ۴۵۵ صفحه ای رسید، کنگره او را به دلیل شهامت دروغ و ممانعت از عدالت استیضاح کرد. اما در سنا مبرا شد و دوره ریاستش را تمام کرد.
با توجه به ترکیب کنونی سنااین نمونه هم احتمالا به سرنوشت همان ها دچار می‌شود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید