k ٢٦
١٩

مشرق/یک کاربر فضای مجازی نوشت: طی روزهای گذشته در ایالت ویسکانسین در مدرسه ای فردی مسلح با چاقو و سلاح گرم به دانش آموزان حمله می کند که دختر نوجوان 17 ساله مسلمانی که کلید مسجد را داشته صد نفر از همکلاسی هایش را در آن پناه می دهد. دیلی میل نوشته دع خودش بیرون مسجد دم در بوده تا هرکسی دنبال پناهگاه بوده به داخل مسجد هدایت کند. اگر عامل تیراندازی مسلمان بود چقدر باخبر می شدیم؟!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید