آخرین خبر/ تانک فوق پیشرفته مرکاوا در مانور رژیم صهیونیستی واژگون شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید