آخرین خبر/ تصاویری از برخورد خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان به نظام سرمایه‌داری را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید