باشگاه خبرنگاران/ ویدئوکامنتی از جزئیات درگیری‌ها در قلب فرانسه تولید و منتشر شده است.

ماموران امنیتی فرانسه برای سرکوب تظاهرات و افراد مخالف دولت مکرون، از هر روشی استفاده می‌کنند و این درگیری‌های شدید، فرانسه را وارد جنگی تمام عیار کرده است.

با مشاهده ویدئوکامنت زیر، می‌توانید از جزئیات و تلفات این درگیری مطلع شوید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید