فارس/ تعدادی افراد ناشناس مسیر دسترسی عراق به گذرگاه مرزی مهران را مسدود کردند.

عده‌ای افراد ناشناس یکشنبه شب مسیر منتهی به گذرگاه مرزی مهران را بستند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید