آخرین خبر/ رئیس مجمع علمای اهل تسنن عراق: خون مردم عراق از جنایات آمریکا به جوش آمده.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید