آخرین خبر/ تصویری از یک معترض عراقی که در شبکه های اجتماعی از تظاهرات امروز مردم عراق منتشر شده را مشاهده میکنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید