تسنیم/ رئیس جدید هیئت عالی انتخابات ترکیه تا سال ۲۰۲۳ کار خود را دنبال خواهد کرد.

محرم آک کایا رئیس جدید هیئت عالی انتخابات ترکیه شد. وی که از سال 2016 عضو این نهاد بوده تا سال 2023 به عنوان رئیس به کار خود ادامه خواهد داد. پیش از این، سعدی گون ریاست این نهاد را بر عهده داشت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید