آخرین خبر/ گزارشی از تظاهرات میلیونی مردم عراق بر علیه آمریکایی ها را مشاهده کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید