آخرین خبر/ نیروهای امنیتی فرانسه با ماشین های اب پاش و گاز اشک آور به مقابله با جلیقه زرد ها پرداختند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید