آخرین خبر/ در هند چه خبر است؟ همزمان با سفر ترامپ به هند، هندوهای افراطی کمی آن طرف تر از محل اقامت رییس جمهور آمریکا در حال به آتش کشیدن خانه‌ها و مساجد مسلمانان در دهلی نو هستند؛وقتی از ترامپ درباره این حوادث پرسیدند گفته به من ربطی ندارد مسائل داخلی هندی هاست /در این فیلم هندوهای افراطی مسلمانان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند و آنها را مجبور میکنند که سرود ملی هند را بخوانند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید