آخرین خبر/ فیلم هایی از داخل اردوگاه مهاجرین نزدیک به گذرگاه مرزی پازارکول با یونان در روز جمعه منتشر شد که نشان می‌دهد مهاجران همچنان به ادامه سفر خود به سمت اتحادیه اروپا ، امید دارند.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید