آخرین خبر/ تغییر نظر های پی‌در پی نخست وزیر انگلیس صدا مردم‌و رسانه های انگلیسی را درآورده است

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید