آخرین خبر/ یک خانم انگلیسی برای تردد در سطح شهر و وارد فروشگاه شدن به داخل یک توپ بزگ شفاف پر از هوا رفت.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید