خبرگزاری دانشجو/ بیمارستان‌های اسپانیا مملو از بیماران کرونایی را مشاهده می کنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید