آخرین خبر/ کرونا در دنیا همچنان می تازد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید