فارس/ نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر اقدام به درخواست کمک اضطراری به مبلغ 823 میلیون فرانک سوییس برای مبارزه با ویروس کرونا و عواقب آن برای کمک به آسیب پذیرترین جوامع در سراسر دنیا کرد.

در حالیکه بیماری کووید-19 تبدیل به یک همه گیری جهانی شده، اما هنوز امکان جلوگیری از گسترش بیشتر این بیماری و نجات جان انسان‌ها بوسیله ایجاد دسترسی به منابع حیاتی وجود دارد.

با توجه به این موضوع، نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، روز پنجشنبه 7 فروردین 1399، اقدام به صدور یک درخواست تصحیح شده برای کمک مالی به مبلغ 800 میلیون فرانک سوییس برای کمک به آسیب پذیرترین جوامع جهان به منظور توقف شیوع بیماری ویروس کرونا، کووید-19 ، و بازیابی آثار آن کرد.

فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در خواست کمکی به مبلغ 550 میلیون فرانک سوییس کرده است تا جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال احمر را در زمینه بهداشت و درمان، تهیه اقلام مورد نیاز، اطلاع رسانی در مورد خطرات کرونا، ارایه کمکهای مالی به خانواده ها، و کاهش اثرات این همه گیری مورد حمایت قرار دهد.

از مبلغ 550 میلیون فرانک درخواستی، 150 میلیون فرانک به حمایت از جمعیت‌های ملی اختصاص خواهد یافت و 400 میلیون فرانک کمک نیز از مسیر جمعیتهای ملی اهدا خواهد شد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز درخواست کمکی به مبلغ 250 میلیون فرانک صادر کرده است تا نسبت به مقابله با ویروس کرونا در مناطق دچار درگیریهای مسلحانه برای پشتیبانی از امکانات بهداشتی و بازداشتگاهها، جلوگیری از شیوع بیماری و تضمین دسترسی آوارگان و بازداشتی ها به خدمات درمانی و نهایتا حمایت از جمعیتهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر صرف شود.

پیتر مائورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ باور دارد که جامعه جهانی می بایست پشتیبانی خود از جوامعی که در نتیجه مخاصمات منابع کافی در اختیار ندارند افزایش دهد وگرنه خطر تحمیل یک فاجعه بشردوستانه علاوه بر جنگ در جوامع دچار مخاصمات وجود دارد. ویروس ها مرز نمی شناسند. این مشکل یک مشکل جهانی است که فقط با اقدام جهانی قابل است.

رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، فرانسیسکو روکا با اشاره به اینکه این همه گیری تمامیت نظام بهداشت و درمان را به خطر انداخته، اظهار داشت که شرایط در مناطقی که امکانات بهداشتی و درمانی ضعیف یا ناموجود است بدتر است. وی افزود برای متوقف کردن این ویروس یک پاسخ قوی و یکپارچه مورد نیاز است.

روکا با اشاره به اینکه این بیماری به شکلی برابر همه را تحت تاثیر قرار داده از مهاجران و آوارگان و کسانی که بیشتر در معرض بلایای طبیعی هستند به عنوان افراد بیشتر در معرض خطری نام برد که دسترسی کمتری به امکانات درمانی دارند و در نتیجه از دست دادن درآمد بیشترین آسیب را دیده اند نام برد. روکا از جامعه جهانی خواست این مردم را فراموش نکنند.

وی افزود: ما باید پشتیبانی خود را از داوطلبان صلیب سرخ و هلال احمر که در خط مقدم مقابله با این بیماری هستند افزایش دهیم.نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بزرگترین شبکه بشردوستانه در جهان است.

این نهضت بین المللی شامل سه رکن است: کمیته بین المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و 192 جمعیت ملی صلیب سرخ و هلال احمر در سراسر جهان.

داوطلبان این نهضت در کنار کارکنان آن به یاری آسیب پذیرترین مردم می شتابند. مردمی که در جوامعی زندگی می کنند که ضعیف ترین سیستمهای رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان را دارند، مردمی که از بلایای طبیعی آسیب دیده اند، آوارگان و مهاجران، کسانی که در مناطق دچار مخاصمات مسلحانه زندگی می‌کنند و دچار خشونت‌های ادامه دار هستند، زاغه نشین‌ها، بازداشتی‌ها، و کسانی که از آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع کووید-19 آسیب دیده اند همه از آسیب پذیرترین لایه های جوامع هستند و نیازمند حمایت ویژه هستند.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید