رویداد 24/ انبوه ناوگان زمینگیر شده ایرفرانس در فرودگاه شارل دوگل پاریس را مشاهده کنید.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید