آخرین خبر/ آخرین وضعیت آمریکا و اروپا در مواجهه با موج شیوع کرونا را مشاهده می‌نمایید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید