صبح نو/ ترامپ: جای ماسک روسری استفاده کنید. ضخیم تر و بهتر هم هست.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید