صدا و سیما/ سردبیر روزنامه رای الیوم: اسرائیل تنها با مقاومت از کرانه باختری خارج خواهد شد؛ همانند اتفاقی که در نوار غزه افتاد.

زیرا (در کرانه باختری) مقاومتی وجود ندارد. زیرا تشکیلات خود گردان تسلیم است. زیرا (نظام های) عربی به دنبال عادی سازی روابط و خواهان الحاق 30 درصد کرانه باختری و غور اردن به شهرک ها هستند.