صدا و سیما/ تصاویری از صف های طولانی مردم در آمریکا برای دریافت کمک های غذایی را مشاهده می کنید.