صدا و سیما/ گزارشی از اعتراض به وضع خسارت بار ناشی از کرونا در آلمان را مشاهده می کنید.