رویداد 24/ ویدئویی را مشاهده می‌کنید که فردی پس از سقوط هواپیما در پاکستان جان سالم به در برد.