آخرین خبر/ آزمایش سلاح لیزری نیروی دریایی آمریکا علیه پهپاد نزدیک بندر پرل هاربر را مشاهده کنید.