باشگاه خبرنگاران/ نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بلد نیست با تلفن همراه خود تماس بگیرد.

جو بایدن نامزد حزب دموکرات‌ برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که برای حضور در نشستی تبلیغاتی در ایالت آیوا به سر می‌برد قصد داشت با تلفن همراهش تماس بگیرد، اما موفق به انجام این کار نشد به همین دلیل از زنی که در روبرویش نشسته بود کمک گرفت.