آخرین خبر/ نگاهی به تاریخ رابطه رژیم صهیونیستی و آل سعود از ابتدا تا کنون را ببینید