آخرین خبر/ در جریان بررسی لایحه جرم‌انگاری توهین به سرود ملی چین و سوء استفاده از آن در مجلس ملی هنگ کنگ، سه نماینده دموکراسی‌خواه به دلیل اعتراض از صحن مجلس اخراج شدند و جلسه مختل شد.

اندرو لئونگ، رئیس مجلس، جلسه را به حالت تعلیق درآورده و نماینده معترض را اخراج کرد.سپس به محض آن که مجلس کار خود را از سر گرفت، نماینده دموکراسی‌خواه دیگری با داد و فریاد به اخراج همکارش اعتراض کرد، اما او هم اخراج شد. در آن هنگام نماینده معترض سوم با شتاب به سوی جایگاه رئیس رفت و یک کیسه زباله را که در آن بطری بزرگی حاوی تفاله قهوه بود روی زمین انداحت. به این ترتیب جلسه بار دیگر از روال عادی خارج شد.