صدا و سیما/ آمارهای جهانی کرونا را در تصاویر ویدئوی خبر مشاهده میکنید.