آخرین خبر/ تظاهرات کارگری در بارسلونا اسپانیا در پی اعلام شرکت ژاپنی نیسان مبنی بر بستن کارخانه خود در بارسلونا و اخراج 2800 کارگر این شرکت را میبینید.