صدا و سیما/ حمله وحشتناک ملخ ها به مزارع پاکستان و از بین رفتن محصولات کشاورزی را ببینید.