اعتماد/ تیلور در توییتر نوشت: "بعد از برافروختن آتش برتری سفید و نژادپرستی در طول دوران ریاست جمهوری ، آیا پیش از تهدید به خشونت وانمود به برتری اخلاقی می‌کنید؟ وقتی غارت شروع می شود تیراندازی شروع می شود؟" وی با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا گفت: "ما در ماه نوامبر به خروج شما رای خواهیم داد."