آخرین خبر/ مشخص کردن علامت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی در پارک‌های نیویورک را در این ویدئو ببینید.