صدا و سیما/ جنگنده های روس دو بمب افکن آمریکایی را رهگیری کردند.