جام نیوز/ در گرماگرم درگیری داخلی میان گروه‌های تروریستی مورد حمایت ترکیه در "عفرین" سوریه، تعدادی زن و دختر کرد پیدا شدند که شورشیان از آن‌ها به‌منظور بهره‌کشی جنسی نگهداری می‌کردند. به‌گزارش منابع معارض سوری، این برده‌های جنسی در مقر گروهک موسوم به "فرقة الحمزات" گرفتار بودند.