صدا و سیما/ اعتراض تجمع کنندگان به خبرنگار فاکس نیوز مقابل کاخ سفید را میبینید.