صدا و سیما/ لحظه انفجار موشک ماهواره بر آمریکایی «استارشیپ اس ان ۴» هنگام آزمایش موتور را میبینید.