آخرین خبر/ تجمع معترضین به قتل جرج فلوید در دفتر مرکزی سی ان ان را می بینید.