جام نیوز/ لحظاتی از تصویر برداری های یک زن ایرانی در امریکا و اقدام عجیب مغازه داران برای در امان ماندن از خشم مردم از سرمایه داری و نژاد پرستی را میبینید.