جام نیوز/ صحنه هولناک له شدن دو معترض توسط حامیان ترامپ را می بینید.