آخرین خبر/ مدعیان دروغین حقوق بشر در ایالات متحده، نقاب از چهره برداشته و معترضان به تبعیض که به طور مسالمت آمیز تجمع کرده بودند را یکی یکی بازداشت کردند.