آخرین خبر/ جو بایدن به ترامپ با کنایه گفت: بجای ژست گرفتن با انجیل، آن را بخوان.

دموکرات ها به کاخ سفید نزدیک تر می شوند.