آخرین خبر/ اعتراضات ضد بی‌عدالتی در آمریکا همچنان اوج می‌گیرد.