آخرین خبر/ تازه ترین گزارش خبرنگار صدا و سیما از موج جدید اعتراضات آمریکا را مشاهده می نمایید.