آخرین خبر/ تجمع سفید پوشان کادر درمان در حمایت از سیاه پوستان را دراین ویدئو ببینید.