مشرق/ تصاویر CNN از راهپیمایی اعتراض آمیز هزاران نفر در تونل زیرزمینی لس آنجلس آمریکا را ببینید.