باشگاه خبرنگاران/ گاهی اوقات شهید ابومهدی المهندس در جمع خبرنگاران با زبان فارسی مصاحبه می‌کرد.


شهید ابومهدی المهندس فرمانده ای عراقی بود که دوشادوش فرماندهان ایرانی برای آزادسازی عراق از دست تروریست هایی چون داعش و سنتکام تلاش کرد.

المهندس دو کشور ایران و عراق را یک ملت می دانست و در مصاحبه ای از علت فارسی صحبت کردنش، سخن گفت.