آخرین خبر/ برخورد خشونت آمیز پلیس میامی با یک معترض و تحریک اعتراضات مسالمت آمیز را ببینید.