آخرین خبر/ یک دختر مسلمان ۱۸ ساله به نام «علا مصری» اعلام کرد بعد از شرکت در تجمع «جان سیاهان اهمیت دارد» در شهر میامی توسط پلیس آمریکا بازداشت شده و در بازداشتگاه به زور روسری از سر او برداشته و عکسی بی‌حجاب از او گرفته شد.